Ledige stillinger

2012-09-26 at 13-19-42 WEB.jpg

Ledige stillinger

Flåm AS har opplevd en sterk vekst de siste årene. Selskapet har i dag 65 helårsansatte med påfølgende 200 sesongarbeidere fra 20 ulike nasjonaliteter. Ledige stillinger publiseres fortløpende.

Key account internasjonale marked

100% fast stilling som Key account internasjonale marked. Me søker etter deg som ynskjer utfordringar i ei næring i sterk vekst. Her vil du vil få moglegheit til å påverke eigen karriere og utvikling. Me har behov for flei...

Se også

Om Flåm AS

Om Flåm AS

Flåm AS tenker helhetlig reisemålsutvikling og har som filosofi at kulturen, naturen og servicekonseptene må spille sammen for å gi den beste kundeopplevelsen. Gjennom fellesforetak, heleide datterselskaper og partnere, bå...