Hopp til innhald
Flåmsbanemuseet

Flåmsbanemuseet

Flåmsbanemuseet

Bli kjent med dei spennande historiene bak bygginga av den brattaste jernbana i verda, med eit besøk i Flåmsbanemuseet. På museet blir du kjent med dei hardtarbeidande menneska som bygde dette meisterverket, og dei mange tekniske og lovmessige utfordringane dei møtte under bygginga.

Praktisk informasjon

Museet ligg ved sidan av Flåm stasjon

Ope kvar dag frå 09.00–17.00 

Helgar frå 09.00-17.00

Gratis inngong

Ei reise attende i norsk historie

Året er 1924, og bygginga av Flåmsbana hadde endeleg begynt. Arbeidet med å byggje den 20 kilometer lange jernbana frå Flåm til Myrdal var ikkje enkelt: 20 tunnelar, totalt 5692 meter måtte sprengjast – 18 av dei for hand! Konstruksjonen av jernbana tok meir enn 15 år, og det tok nesten 70 år frå planlegginga starta til arbeidet var fullført. Jernbana var klar for operativ drift i 1940.

Autentisk utstilling

Den imponerande ingeniørkunsten omfattar eksisterande historier om hardtarbeidande menneske og tekniske utfordringar, i tillegg til bygdekultur i Flåm og nærliggjande område. Du kan sjå for deg historia gjennom ei omfattande samling av bilete, videoar og kulturgjenstandar. Blant artiklane som er utstilte er eit autentisk El 9-lokomotiv, eit eldre elektrisk skiftelok og dresinar.