Fretheim Hotel

Møter og opplevelser

Gode konferansefasilitetar i historiske og ærverdige omgivnader er den perfekte ramma rundt vellukka møte. Her finn du både arbeidsro og inspirasjon.

Moderne møteromsfasilitetar

AV-utstyr

Kapasitet på opptil 170 personar

Konferansemeny

Fretheim Hotel er ein glimrande stad for dei gode møta og dei store opplevingane. Gode konferansemoglegheiter i historiske og ærverdige omgivnader er den perfekte ramma rundt vellukka møte. Her finn du både arbeidsro og inspirasjon.

Vi kan by på mange og varierte aktivitetar etter møteslutt. Flåmsbana, som nyleg blei kåra til ei av dei flottaste togreisene i verda, har endestasjon rett utanfor hotellet. Nærøyfjorden, som står på UNESCO si verdsarvliste, er òg nærmaste nabo.

Hotellet har svært moderne og gode konferansefasilitetar. Kontakt salsavdelinga vår for å få eit tilbod og eit skreddarsydd opplegg.

Se også