Fretheim Hotel

Møte og opplevingar

Gode konferansefasilitetar i historiske og ærverdige omgivnader er den perfekte ramma rundt vellukka møte. Her finn du både arbeidsro og inspirasjon.

Moderne møteromsfasilitetar

AV-utstyr

Kapasitet opp til 170 personar

Konferansemeny

Arbeidsro og inspirasjon i vakre omgivnader

Fretheim Hotel er ein glimrande stad for dei gode møta og dei store opplevingane. Gode konferansemoglegheiter i historiske og ærverdige omgivnader er den perfekte ramma rundt vellukka møte. Her finn du både arbeidsro og inspirasjon.

Stort tilbod av aktivitetar etter møteslutt

Vi kan by på mange og varierte aktivitetar etter møteslutt. Flåmsbana, ei av dei flottaste togreisene i verda, har endestasjon rett utanfor hotellet. Nærøyfjorden, som står på UNESCO si verdsarvliste, er òg nærmaste nabo. Sjå oversikt over aktivitetar i området her.

Kontakt salsavdelinga vår om du ønskjer eit tilbod og skreddarsaum av neste konferanse eller møte.

Se også