Photoservice

Photoservice

Elektronisk biletdatabase som inneheld motiv frå Flåm og omland. Her finn du Flåmsbana, naturbilete, attraksjonar, fjordbilete og anna som er relatert til reisemålet Flåm. Alle bilete er gratis å bruke i marknadsføring av Flåm.

Formålet med Visit Flåm photoservice er å fremje nasjonal og internasjonal marknadsføring av Flåm som reisemål til presse og turoperatørar. Alle bilete som skal brukast, skal akkrediterast, for eksempel "Foto: Visit Flåm / fotograf: Morten Rakke."