Photoservice

Photoservice

Elektronisk biletdatabase som inneheld motiv frå Flåm og omland.

Bilete som marknadsførar Flåm

I databasen finn du eit godt utval av bilete frå Flåmsbana, naturbilete, attraksjonar, fjordbilete og andre bilete som er relatert til reisemålet Flåm. Alle bileta er gratis å bruke så lenge dei har som føremål å marknadsføre Flåm.

Hugs å kreditere fotografen!

Formålet med Visit Flåm photoservice er å fremje nasjonal og internasjonal marknadsføring av Flåm som reisemål til presse og turoperatørar. Alle bilete som skal brukast, skal krediterast, for eksempel "Foto: Visit Flåm / fotograf: Morten Rakke."