Hopp til innhald

Informasjon

Operational Information

On July 31st The Flåm Railway experienced an accident at Berekvam station when two trains made contact at slow pace. All later departures on July 31st were cancelled due to material damages, and also the departures before...

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis vi behandlar og samlar inn personopplysningar. Ansvaret for å behandle personopplysningane dine er delt mellom det norske selskapet Flåm AS (org.nr. 982 897 424) og...

Flåm AS

Flåm AS tenkjer heilskapleg reisemålsutvikling og har som filosofi at kultur, natur og service må spele på lag for å gi den beste kundeopplevinga. Gjennom fellesforetak, heileigde dotterselskap og partnarar, både nasjonalt...

Kontakt oss

Kontakt kundesenteret: Postboks 42, 5742 Flåm Norge Telefon: +47 57 63 14 00 E-post:  info@visitflam.com Telefonlinjene er opne kvar dag  frå 09:00 (08:00 i høgsesongen mai–august) til 17:00, heile året. Ope tider jul og...

Om oss

Vår forretning er di oppleving Flåm AS er eit av dei leiande reiselivsselskapa i Noreg, og vi legg til rette for reiser og mektige opplevingar i Flåm og resten av fjordane i Noreg. Dagens turistar forventar å få ein smakeb...

Reiselivsbransjen

Reiselivsbransjen

Her kan du bestille fleire av Noregs største og mest spektakulære turistattraksjonar, som Flåmsbana, fjordcruise i UNESCOs verdsarvområde og overnatting.

Bestillingsvilkår

Kven er ansvarleg?  Flåm AS, PB 42, N-5742 Flåm, organisasjonsnummer 982 897 424. Flåm AS stiller seg ansvarleg for alle transaksjonar som går gjennom nettstaden. Samarbeidspartnaren PayEX er ansvarleg for at kredittkortnu...

Rutetider

2019 Flåmsbana 2019 Stegastein Utsiktspunkt 2019 Fjord Cruise Nærøyfjord 2019 Skyttel buss Aurland–Flåm–Gudvangen 2019 Fjord & Fjellbussen 2019 Fjord Cruise Sognefjord 2019 Fjoird Cruise Fjærlandsfjord 2019 Fjoird Cruise...