Hopp til innhald

Flåm AS

Flåm AS tenkjer heilskapleg reisemålsutvikling og har som filosofi at kultur, natur og service må spele på lag for å gi den beste kundeopplevinga. Gjennom fellesforetak, heileigde dotterselskap og partnarar, både nasjonalt og internasjonalt, set vi gjestane først i alle stadium av opplevinga i det naturskjønne norske fjordlandskapet.

Vår forretning er di oppleving

Flåm AS er eit av dei leiande reiselivsselskapa i Noreg, og vi legg til rette for reiser og mektige opplevingar i Flåm og resten av fjordane i Noreg. Dagens turistar forventar å få ein smakebit av særtrekka i ein region, på ein inspirerande, tilpassa og effektiv måte. Dette i tillegg til komfort, matopplevingar og service av beste kvalitet.

Flåmsbana er i dag eit nasjonalt fyrtårn i norsk reiseliv og ein av Noregs topp 5 turistattraksjonar. Drifta er ein 50/50-partnarskap mellom Flåm AS og VY. Talet på reisande per år har vakse frå 330 000 i 1997 til ca. 900 000 i 2016.

Gjennom fellesforetaket og 50/50-partnarskapen med Fjord1 og The Fjords DA, gir Flåm AS same marknadskompetanse og kommersielle kompetanse til fjordcruisa i UNESCOs verdsarvfjordar, som vi gir til Flåmsbana. Med fartøyet Vision of the Fjords og eit moderne sals- og distribusjonssystem, er målet vårt ei miljøvennleg, innovativ og lønsam turistnæring.

Nøkkelinformasjon om Flåm AS

Tilsette: 50+ 

Reisande (2015): 1 000 000

Omsetning (2015) MNOK 109

Fellesforetak 

Flåm Utvikling AS (partnarskap med VY) 

Omsetning: MNOK 132

The Fjords DA (partnarskap med Fjord 1) 

Omsetning: MNOK 106

Andre 

Myrkdalen Fjellandsby (10 %) 

Fjord Tours (12,5 %) 

Nordic Cruise Services (51%)

Eigarane våre

Flåm AS er et dotterselskap av Aurland Ressursutvikling AS og er eigd av SIVA Eiendom Holding AS (eit statsforetak under Nærings- og fiskeridepartementet), Aurland kommune og Aurland Sparebank.

Historie

Aurland Ressursutvikling og det heileigde dotterselskapet Flåm AS har utvikla eit reisemål i verdsklasse. Då verksemda blei etablert i 1997, hadde pilene peika nedover i lengre tid både for Flåmsbana og for reiselivet i regionen. Gjennom kundeorientering, eit blikk for potensialet i regionen og stor vilje til investering, har ein lagt stein på stein og utvikla ein destinasjon som resten av reiselivet i Noreg hentar inspirasjon frå.

Visjonen vår: "Oppfylle drømmer, skape minner" 

Misjonen vår: "Selge bærekraftige naturopplevelser i verdensklasse"